Water pump - Wasserpumpe

1. 100201461 Vane Wheel Water Pump - Flügelrad-Wasserpumpe

2. 100105529 Gasket, Vane Wheel Water Pump - Dichtung, Flügelrad-Wasserpumpe

3. 100201478 Mechanism Seal assy - Mechanismusdichtung

4. 100104807 Oil Seal 20×12×5 - Simmerring

5. 100010667 Bearing (6001) - Kugellager

6. 100051752 Shaft, Water Pump - Wasserpumpe

Water pump - Wasserpumpe