1 EI189-52100 - CRANK ROD ASSY

2 EJ081-52001- PISTON

3 EJ081-52200-0051 - PISTON RING SET (RIK LOW TENSION PVD)

4 EI154-52002 - PIN,PISTON

5 EI154-52003 - RETAINER,PISTON RING